طرح یکپارچه عرضه کارتخوانهای داخلی

لیست پشتیبانی psp ها

شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد 021-23505 A photo
شرکت پرداخت نوین آرین 021-48320 A photo
شرکت پرداخت الکترونیک سداد 021-22598009 / 021-42739000 A photo
شرکت کارت اعتباری ایران کیش 021-85949 A photo
شرکت پرداخت الکترونیک سپهر 021-89396000 A photo
شرکت فن آوا کارت 021-88885161 A photo
شرکت سایان کارت 021-23762376 A photo
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان 021-22661777 / 021-22661787 A photo
شرکت پرداخت الکترونیک سامان 021-84345000 A photo
شرکت به پرداخت ملت 021-27312731 A photo
شرکت الکترونیک کارت دماوند 021-66737000 A photo
شرکت آسان پرداخت پرشین 021-83332222 A photo